พิมพ์

โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017

เขียนโดย watjana.

                                                                     บริษัท นานมี จำกัด

จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 

ในหัวข้อ  "สนุกคิด สนุกเขียน... รายวัน"  ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของการคิด

การเขียน และการสร้างสรรค์

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด 

ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  จนถึงวันที่  15 สิงหาคม 2560

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec