พิมพ์

โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3

เขียนโดย watjana.


 

                                                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สพฐ.

ประกวดกิจกรรมโครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3

ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2560 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.krupra.net

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระพุทธศาสนา.gif

                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec