พิมพ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

เขียนโดย watjana.


โรงเรียนป่าพะยอมวิทยาคม

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  ระยะที่ 2" 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2561

โดยสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  1 - 31 สิงหาคม 2560

                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การตูน   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การตูน

 

                                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec