พิมพ์

ประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ"

เขียนโดย watjana.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดจัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ"

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณีกิจ

และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

อันจะนำมาสู่สร้างสรรค์เป็นสื่อเผยแพร่ให้สังคมต่อไป

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ" 

ความยาว 5 - 7 นาที  เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่  28 สิงหาคม 2560 

โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัคร  มาที่  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160


                                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec