พิมพ์

โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15

เขียนโดย watjana.

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15 

ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2560

(อบรมเสาร์ - อาทิตย์)

เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่ผู้สนใจแต่ไม่ม่โอกาสได้ศึกษา 

ในระบบการศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาศิลปะ  แต่ไม่ได้จบทางด้านศิลปะโดยตรง

              ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  29 กรกฎาคม 2560

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec