พิมพ์

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ

เขียนโดย watjana.


สถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนการทดสอบภาษาอังกฤษ  Devawonges  Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test

of English Skills  (DIFA Tes)

และทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  (Placement Test)  ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  เว็บไซต์ของ สถาบันดำรงราชานุภาพ 

http://www.stabundamrong.go.th/ หัวข้อ ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาษาอังกฤษ.gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec