พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกาาต่อประเทศจีน

เขียนโดย watjana.


                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท

(ทุนไม่เต็มจำนวน)  มูลค่าทุนละ  300,000 - 400,000 บาท 

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน  ค่าสมัครเรียนและค่าวีซ่า 

ผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องชำระค่าเล่าเรียน  จำนวน  89,000 บาท 

และค่าหอพักแบบเหมาจ่ายรายปี  จำนวน  15,000 - 20,000 บาท 

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีอายุตั้งแต่  18 - 35 ปี

มีสุขภาพแข็งแรง มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่กำลังศึกษา

หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท)

                                             

                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec