พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Innovative School Summit 2017"

เขียนโดย watjana.

                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สพฐ       

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโครงการ  "Innovative  School  Summit 2017"

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมี  Chang  Leadership  Mind-Set 

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  26 - 27 เมษายน 2560 

ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 - 4  ชั้น 4 

โรงแรมเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์  แจ้งวัฒนะ 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec