พิมพ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017"

เขียนโดย watjana.

                                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย                

จัดโครงการ  "Thailand  ICT  Youth  Challenge 2017"

เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ 

ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  สำหรับโรงเรียน  ชุมชน 

และเพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

โดยกำหนดดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561 

สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยตรงที่นางสาวธัญญา  สิมมาวัตร  โทร 02 661 7750 ,  086 ..94652 

และ  www.taictyouth.com

                                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec