พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและเสวนาโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13

เขียนโดย watjana.

                                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 

ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว  เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม

ที่ช่วยลดภาาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดี

ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 

                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec