พิมพ์

โครงการ Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017  ภาคใต้

ระหว่างวันที่  1 - 2 กันยายน 2560  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

เห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.benjama.ac.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec