พิมพ์

การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

เขียนโดย watjana.

                                                                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระทรวงวัฒนธรรม

จัดประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) 

เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนยึดถือ

และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 ประการ

โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ตั้งแต่วันที่  4 - 31 สิงหาคม 2560

                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec