พิมพ์

ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

เขียนโดย watjana.

ด้วย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

จัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

และเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนในทุกภาคส่วนของประเทศ

ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ  ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

รูปแบบของโครงการจัดทบทวนความรู้  ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ 

คือ  การสอบ  O-NET, GAT, PAT  และวิชาสามัญของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาล์  รวม 9 วิชา 

คือ  คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, วิทยาศาตร์, ฟิสิก, เคมี, ชีววิทยา 

และความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนใดสนใจ  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรับสัญญาณบรอดแบนด์

ผ่านทาง  Facebook : sahapatadmission  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และหากนักเรียนสนใจที่จะไปร่วมโครงกรที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

จะได้รับเอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน 

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.sahapatadmission.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  นายไตรรัตน์  เหรียญรัตนพันธ์  และนายภัทรพงษ์ เอี่ยมละออ 

02 338 3600  และ  02 338 3894

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec