พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

เขียนโดย watjana.


สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

จัดประกวดวรรณกรรม  รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี เพื่อเป็นการระลึกถึง "อุชเชนี" 

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ 

ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ  สำหรับผู้ทื่รักทางด้านวรรณศิลป์ 

และเพื่อเป็นการสืบสาน พัฒนาการใช้ภาษาไทย

รวมถึงการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจวรรณกรรมต่อไป

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตามความสมัครใจ 

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ww.eugenieawards.com 

ภายในวันที่  30 กันยายน 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec