พิมพ์

ประชาสัมพันธโครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา 

ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ  ภายใต้โครงการ DLIT

ในรูปแบบการฝึกอบรม ณ ห้องเรียน (On  the  Job  Training) 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC  ในรูปแบบ  Lesson  Study  และ  Open  Approa

ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่  http://dl.obec.go.th 

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 

                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec