พิมพ์

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง

เขียนโดย watjana.


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 8 คน

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระหว่างวันที่  1 - 12 กันยายน 2560 

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 

                                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec