พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ

เขียนโดย watjana.

กระทรวงศึกษาธิการ

++ ประชาสัมพันธ์ ++

การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ 

ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)  วันเด็กแห่งชาติ 

และเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน

ท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

ได้ที่  วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

หรือที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec