พิมพ์

การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เขียนโดย watjana.


                                                                          

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศล

ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร  ในวันถวายพระเพลิงพระบมศพฯ 

โดยมีมติเห็นชอบใหเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด 

ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ  89 รูป

ในระหว่างวันที่  16 - 30 ตุลาคม 2560  เป็นระยะเวลา  15 วัน

ขอเชิญข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว 

ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ให้ประสานกับอำเภอหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  โดยตรง!!

                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec