พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การบรูณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียเพิ่มเวลารู้ 

จากการสนับสนุนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวได้ที่

http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php 

และ  http://mcmk.obec.go.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec