พิมพ์

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60

เขียนโดย watjana.

จังหวัดตรัง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญ

"พระพุทธโสธร"  รุ่น  "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"

เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สามารถสั่งจองและโอนเงินสั่งจองเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

เลขที่บัญชี  404-204226-6  และส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละะเอียดสั่งจอง

ได้ที่สำนักงานจังหวัดตรัง  กลุ่มงานอำนวยการ 

ภายในวันที่  24  พฤศจิากยน 2560  

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec