พิมพ์

เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สพฐ. เป็นผู้ประสานกับบริษัท ซิลด์โรด บอร์ดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด 

ในการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน" 

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  นั้น

ทางบริษัท ซิลด์โรด บอร์ดคาสติ้ง เทเลวิชั่น 

มีความจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ 

และได้วางแผนเพื่อดำเนินการต่อไปในปี 2561 

โดยยังคงใช้หัวข้อและรูปแบบการจัดงานเหมือนเดิม 

ส่วนเรื่องกำหนดการต่างๆ  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

โดยสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่  http://www.facebook.com/9shortfilm

                                        

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec