พิมพ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา

เขียนโดย watjana.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาให้มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬา 

สามารถนำไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หรือบุคลากรทางด้านกีฬาในจังหวัดตรัง 

 

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec