พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช"

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กบข

++ ประชาสัมพันธ์ ++

โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช"

ให้แก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ  เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าถึงชีวิตดิจิทัล

ติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  สอดรับกับนโยบาย 4.0 

กบข.จึงร่วมกับบริษัท ทรูมูฟ เอช จัดโครงการพิเศษมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ 

ส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟน ส่วนลดค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจ 4G  ใช้งานได้ไม่จำกัด

และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec