พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กบข

++ ประชาสัมพันธ์ ++

ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีผ่านอีเมลที่สมาชิกกำหนด (e-Statemet) 

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีและระบุอีเมลได้ตามความประสงค์

และ กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้แก่สมาชิกผ่านทางอีเมลที่กำหนดไว้โดยตรง

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทางอีเมล

ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของ กบข. ดังนี้

                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกไม้ gif    เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกไม้ gif    ระบบบริการทันใจ  GPF  Service

                                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกไม้ gif       GPF  Web  Service

                                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกไม้ gif       GPF  Mobile  Application

                                                               

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec