พิมพ์

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

เขียนโดย watjana.กระทรวงมหาดไทย

ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

กรณีเดินทางมาด้วยตนเองให้จัดทำข้อมูลสำคัญพกติดตัว

อาทิ ชื่อ-สุกล  และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดที่ร่วมเดินทางไปด้วย 

เนื่องในห้วงนี้ มีประชาชนเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 

จำนวนเพิ่มมากขึ้น  และปรากฎเหตุการณืการพลัดหลงของประชาชน

                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เข้าเฝ้า ถวายบังคมพระบรมศพ                                                            

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec