พิมพ์

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย watjana.


                                                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ภายใต้  "โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561"

  (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา

และเพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดี  มีคุณธรรม  ได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้าน

ขอเชิญชวนนักเรียน สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์  www.entrance.psu.ac.th 

และจัดส่งเอกสารทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

  ภายในวันที่  16 ตุลาคม 2560 

                                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec