พิมพ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจการเดินทางไปราชการ

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ  คำสั่ง สพฐ ที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

2untitled1

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec