พิมพ์

การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"

เขียนโดย watjana.สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

จัดทำโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว 

"การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" 

(Motorcycle  Road  Safety  Animation  Contest 2017) ขึ้น 

ในระหว่างวันที่  5 กันยายน 2560  ถึงวันที่  20 พฤศจิกายน 2560 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนน

ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ขอเชิญชวนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  โดยส่งผลงานทางเว็บไซต์  http://tmea.or.th 

ตั้งแต่วันที่  5 กันยายน 2560  ถึงวันที่  20 พฤศจิกายน 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

ดร.วิสูตร  โทรศัพท์  085 498 9793 

และคุณศุภมาศ/คุณกรรณิการณ์  โทรศัพท์  02 2293147

                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถจักรยานยนต์ gif  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถจักรยานยนต์ gif  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รถจักรยานยนต์ gif
                           

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif     

                      

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec