พิมพ์

แจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


 

                                                                                               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วม

โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล

สพฐ. ขอแจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

                                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec