พิมพ์

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน "มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต"

เขียนโดย watjana.มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดงาน "มหกรรมอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต"

(RSU : Islamic  Studies  and  Arabic  Language  Expo 2017) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  9 พฤศจิกายน 2560 

ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec