พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

เขียนโดย watjana.


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 

เพื่อให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

ประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชกรที่สังกัดอยู่

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.thailocalsu.com

                                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec