พิมพ์

การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตรัง

เขียนโดย watjana.


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง 

จัดประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

จังหวัดตรัง  วันที่  9 ธันวาคม 2560 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การปลุกกระแสสังคมไที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ผ่านการประกวดคำขวัญ

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง

ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ

เนื่องในวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตรัง  วันที่  9 ธันวาคม 2560 

ภายใต้แนวคิด  "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 

โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่  สำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า)  ชั้น 1 

ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000

ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2560

                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec