พิมพ์

พิธีวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

DSC 0028

DSC 0035   DSC 0053

       14 พฤศจิกายน 2559 : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการ สพม.13 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  (14 พฤศจิกายน 2559)

        โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรัง  ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

DSC 0013   DSC 0014   DSC 0055   DSC 0011

DSC 0064   DSC 0061

DSC 0066   DSC 0008

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec