พิมพ์

ACTIVE LEARNING

เขียนโดย prayut.

IMG gg1

                   นายศังกร  รักชูชื่น   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมาย ดร.กรุณพล   พราหมเภทย์ รอง ผอ..สพม.เขต 13 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)  โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธนมศึกษา เขต 13 ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

IMG gg2  IMG gg3

IMG gg4  IMG gg5

IMG gg6  IMG gg7

IMG gg8

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น