พิมพ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง MOU ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0182

      24 พฤศจิกายน 2559 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กับ โรงเรียนคู่พัฒนา Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น  ณ  ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

DSC 0151  DSC 0171

  DSC 0139  DSC 0165   DSC 0162   DSC 0173

 DSC 0185   DSC 0191

  DSC 0197   DSC 0204

  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น