พิมพ์

สพม.13 ประชุมคณะกรรมการรับนร. ปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0025   DSC 0008

          23 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13)  จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ณ ห้องประชุมศรีตรัง   โดยมี นายประยูร หนูสุก  วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพม.13 (ตรัง)  ประจำปีการศึกษา 2560 

  DSC 0016   DSC 0035     

DSC 0030    DSC 0023

    DSC 0031    DSC 0024   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น