Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/matthayom13/domains/matthayom13.go.th/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383
STEM Education - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/matthayom13/domains/matthayom13.go.th/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383
พิมพ์

STEM Education

DSC 0078   DSC 0097

         25 พฤศจิกายน 2559 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้นายกรุรพล พราหมเภทย์ รอง ผอ.สพม.13 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (Stem Education) ของครูในสังกัด สพม.13 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รันตภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นวิทยากร 

DSC 0090   DSC 0093

DSC 0100   DSC 0104

DSC 0082   DSC 0083 

DSC 0085   DSC 0089

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec