พิมพ์

เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

S 9117699   S 9117715

S 9117709   S 9117707

      เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) เยี่ยมให้กำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารี   ในค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 - 29 พฤศจิกายน 2559  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

S 9117704   S 9117705

S 9117708   S 9117710

S 9117711   S 9117713

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น