พิมพ์

ติดตามการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันฯ

เขียนโดย watjana.

DSC 0078  DSC 0088

1 ธันวาคม 2559 : นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ ว่าที่  ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ติดตามการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายงบลงทุน  ประจำปีงบประมาณ 2560  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 13  (สพท.ตรัง เขต 1 เดิม)   ณ โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมือง ตรัง  จังหวัดตรัง .

DSC 0074DSC 0072

DSC 0076  DSC 0080

DSC 0081  DSC 0084

DSC 0087  DSC 0086

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น