พิมพ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคันธาเกมส์ ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

IMG 8733

IMG 8720   IMG 8726

         วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคันธาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนคันธพิทยาคาร  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

IMG 8744    IMG 8748

IMG 8725   IMG 8738 

IMG 8704   IMG 8712 

IMG 8714   IMG 8716

IMG 8760   IMG 8766

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58