พิมพ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคันธาเกมส์ ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

IMG 8733

IMG 8720   IMG 8726

         วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคันธาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนคันธพิทยาคาร  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

IMG 8744    IMG 8748

IMG 8725   IMG 8738 

IMG 8704   IMG 8712 

IMG 8714   IMG 8716

IMG 8760   IMG 8766

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น