พิมพ์

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ

เขียนโดย watjana.

DSC 0164  DSC 0189

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่  ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย  นางสมคิด  ศรีแก้ว  และนางกรวิกา  ฉินนานนท์  (ศึกษานิเทศก์)  ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ   ในการได้รับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีพร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน  จากบริษัทเอกชน (True Corporation)  ตามจำนวนห้องที่ได้รับ  รวมทั้งการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน  เพื่อรายงานผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ  โดยกำหนดการติดตาม  ในวันที่  8 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.  

DSC 0157  DSC 0159

DSC 0168  DSC 0174

DSC 0185  DSC 0194

DSC 0201  DSC 0197

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น