พิมพ์

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

              DSC 0160   DSC 0173

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของบุคลากรสังกัด สพม.13 ณ ห้องประชุมศรีตรัง เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล สพม.13 จึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทาง "สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

              DSC 0154    DSC 0162 

DSC 0170   DSC 0175

DSC 0159   DSC 0178

DSC 0152   DSC 0157

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec