พิมพ์

ทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ปีที่ 5

เขียนโดย watjana.

DSC 0196  DSC 0193

ทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่  ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “116 วัน ทำความดี จากวันแม่ถึงวันพ่อ” ปีที่ 5 จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง โดยมีการระดมทรัพย์จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อจัดมอบให้เด็กนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 89 ทุน.

DSC 0202  DSC 0209

                                                             ในโอกาสนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ได้รับการพิจารณารับทุนจากคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ปีที่ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 12 โรงเรียน และทุนการศึกษาต่อเนื่อง (จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษาละ 3,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน

DSC 0221  DSC 0223

DSC 0245  DSC 0261

DSC 0201  DSC 0210

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น