พิมพ์

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

50207   50208

      เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2559 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) ร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  ในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยมชมให้กำลังใจชาว สพม.13 ด้วย

122979   34266

31244   S 21012499

S 3571768   S 2449449

   S 81403928

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น