พิมพ์

ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบของสวัสดีปีใหม่

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0296   DSC 0308

DSC 0300   DSC 0314

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  พ.ศ. 2560  แด่ นายสายัณห์ อินทรภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง และในวันเดียวกันได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่   แด่ นายแพทย์สุกิจ  อัถโถปกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง  ณ  สำนักงาน  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC 0276   DSC 0280

DSC 0286   DSC 0292

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น