พิมพ์

ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2559

เขียนโดย watjana.

DSC 0370  DSC 0392

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่  7/2559  ในวันพฤหัสบดีที่  29 ธันวาคม 2559  ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

DSC 0391  DSC 0361

DSC 0374  DSC 0396

DSC 0382  DSC 0433

DSC 0383  DSC 0385

DSC 0388  DSC 0390

DSC 0404  DSC 0408

DSC 0410  DSC 0413

DSC 0419  DSC 0429

                                              ก่อนระเบียบวาระการประชุม  มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้อำนวยการนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด   จากนั้นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 4 ราย คือ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ , นายวรกร สุวรรณ์ , นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ และนายอาคม โพชสาลี และมีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เรื่อง โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ โดย ผอ.ชวลิต เลิศเกียรติวงศ์.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น