พิมพ์

บุคลากร สพม.13 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0269   DSC 0273

      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) ร่วมกันนำกระเช้าของขวัญมอบให้แก่ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการ สพม.13 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการ  นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการ  และ นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการ  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560  ณ  สพม.13

DSC 0307   DSC 0313

1 2   1 5

DSC 0308   DSC 0317

DSC 0286   DSC 0303

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58