พิมพ์

เยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

338552    338568   

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) พร้อมด้วย นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการ สพม.13 ศน.กมลวรรณ สุวรรณ์ และ ศน.ไรวัล สมาธิ ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net ณ โรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และโรงเรียนกันตังพิทยากร  โดยพบว่า การสอบเป็นไปตามหลักการ เรียบร้อย มีนักเรียนบางส่วนขาดสอบอันเนื่องจากสภาวะอากาศฝนตกหนัก

 338574    338572     S 3047510    S 3047512

S 3047515    S 3047514

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น