พิมพ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

เขียนโดย prayut.

zz1

           ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.13 พร้อมด้วย นายวิเชียร เดิมหลิ่ม  นางสมคิด ศรีแก้ว  นางผการัตน์ พึ่งพานิช และนางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง, โรงเรียนน้ำผุด, โรงเรียนสภาราชินี 2, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ต่อไป ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เรียนมีความตั้งใจในการทำแบบทดสอบเป็นอย่างดี

zz2   zz3

zz4   zz5

zz6   zz7

zz8   zz9

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น