พิมพ์

คาราวานกระทรวงศึกษาธิการ

เขียนโดย watjana.

116059  116061

วันที่  14  มกราคม 2560  :  สพฐ. ร่วมกับ เขตตรวจราชการ (นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  จำนวน  13 เขตพื้นที่)  มอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง  จำนวน  1,000,000  บาท

                                             นายสนิท แย้มเกษร (ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.)  ผู้แทนจาก สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในจังหวัดตรัง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดตรัง  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 

                                    ทั้งนี้  คณะผู้แทนจาก สพฐ.  ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สถานศึกษาที่ประสบภัยในจังหวัดตรัง  ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพม.13  คือ  โรงเรียนสภาราชินี ตำบลบางรัก  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

116065  116066

S 27811912  S 27811871

S 27811872  S 27811874S 27811875  S 27811889116069  S 27811911

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น